Exiled Union Leader: Workers ‘Demanding Democracy’ in Eswatini

Solidarity Center
Solidarity Center
Exiled Union Leader: Workers ‘Demanding Democracy’ in Eswatini
/

In Eswatini, where union workers are routinely harassed, attacked and even killed for going on strike or holding rallies, union leader Sticks Nkambule was recently targeted by the government for leading a strike to improve working conditions. Forced to flee the country, Nkambule describes the interconnected struggle for worker rights, human rights and democracy. “We are just demanding the basics of what could be defined as democracy. A government that is formed by the people and serving their interests.”

Find out more

Solidarity Center

Fol, mos shkruaj me shkumës! Mësuesit e Kosovës bëjnë thirrje për dialog me Qeverinë

Solidarity Center
Solidarity Center
Fol, mos shkruaj me shkumës! Mësuesit e Kosovës bëjnë thirrje për dialog me Qeverinë
/

Mësuesit në Kosovë luftojnë për të mbështetur familjet e tyre me pagat e tyre dhe kanë burime të kufizuara në klasë – por thonë se qeveria ua ka kthyer shpinën kërkesave të tyre për bashkëpunim për të përmirësuar arsimin. “Ne po mundohemi të krijojmë një rrjet bashkëpunimi të ndërsjellë -thotë Rrahman Jasharaj, kryetar i Sindikatës së Mësuesve, SBASHK. “Kolegët e mi në të gjitha shkollat e Kosovës aktualisht po luftojnë për arsimin vetëm me një shkumës, fshirëse dërrase, dërrasë të bardhë dhe në kushtet e mungesës së mjeteve dhe pajisjeve themelore për zhvillimin e procesit mësimor ashtu sic duhet.

Talk, Not Chalk! Kosovo Teachers Urge Dialog with Government

Solidarity Center
Solidarity Center
Talk, Not Chalk! Kosovo Teachers Urge Dialog with Government
/

Teachers in Kosovo struggle to support their families on their wages and have limited classroom resources–but say the government has turned its back on their requests  to partner together to improve education. “We’re trying to establish a mutual cooperation network,” says Rrahman Jasharaj, chair of the teacher’s union, SBASHK. “My colleagues in all Kosovo schools are currently battling for education only by a chalk, sponge, whiteboard and lacking basic tools and requisites for conducting the proper teaching process.”

 

Find Out More

Union Women Key to Ending Gender-Based Violence at Work

Solidarity Center
Solidarity Center
Union Women Key to Ending Gender-Based Violence at Work
/

Union women who work at factories, on farms, in restaurants, taxis and offices successfully campaigned for an international treaty to end gender-based violence at work. Authors of a new book, “Stopping Gender-Based Violence and Harassment at Work: The Campaign for an ILO Convention,” share these womens’ stories and describe the powerful movement they created with human rights organizations, feminist organizations, disability rights organizations and others around the world. Also on the show, South African union activist Brenda Modise tells what it was like to be on the front lines of the campaign.

 

Find Out More

Unions: Key to Democracy

The Solidarity Center Podcast
The Solidarity Center Podcast
Unions: Key to Democracy
/

A vibrant labor movement is key to thriving democracies because unions reduce economic inequality, strengthen the social safety net and unite diverse groups, say Cornell University law professor Angela Cornell and Colombia union activist and labor lawyer Mery Laura Perdomo.
.

Find out More

Episode Summary

.
Democracy
Colombia

У розпал війни український Парламент урізає трудові права

Solidarity Center
Solidarity Center
У розпал війни український Парламент урізає трудові права
/

Український юрист з трудового права Георгій Сандул розповідає про те, як український Парламент використовує воєнний стан та катастрофу, що принесла війна з росією, аби проштовхнути репресивне трудове законодавство, що значним чином уріже права профспілок та доступ працівників до гідної праці. Сандул заявляє: “Нові закони підривають саме існування трудових прав в Україні”.

Більше по цій темі:

Pin It on Pinterest